Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

En fråga för Billy och Anna?

anders tempelman

Cctv

”Tycker du att kameraövervakning ska vara tillåtet på allmänna platser om det behövs för att få folk att känna sig tryggare eller för att förhindra eller avslöja terrordåd?” Så lät den helt stillsamma frågeställningen när Kommittén för brottsförebyggande arbete skulle undersöka svenska folkets inställning till övervakningskameror. Det var ju i alla fall tydligt vad de ville ha för svar. Så tydligt att resultatet inte fick användas offentligt, eftersom frågan ansågs en smula ledande. Varför låter man inte Anna Sjödin och Billy Butt ta tag i den här viktiga frågan? De har ju slagit sina kloka huvuden ihop i nya Rättssäkerhetsorganisationen, som just vill väcka debatt och ge råd i frågor kring offer och gärningsmän. Jag kan inte tänka mig två mer lämpade att uttala sig.

Anders Tempelman