KONTAKTA MIG HÄR

 

44 Skeppsbron
Stockholm, Stockholms län, 111 30
Sweden

Welcome to the world of the writer Anders Tempelman

Anders Tempelmans blogg

Greta Garbos ägg.

anders tempelman

gretagrabosagg.jpg

Dr Gregory Goodwin Pincus var läkaren som 1937 gjorde sig känd genom att artificiellt befrukta ett kaninägg. Idén var kontroversiell redan med kaninen och Dr Pincus forskade därför vidare på fritiden under hela sin levnad för att att lyckas med en konstgjord befruktning på människor. Huvudsakligen genom att experimentera hemma med sina egna spermier och ägg från en grannfru som i gengäld fick gratis behandling av sitt åderbråck. 

Dr Pincus hemliga läkarjournaler hittades 2013 bakom en lös planka i en garderob i hans forna hem i Boston. Där kunde det konstateras att Greta Garbo besökt honom vid flera tillfällen för att frysa ner ägg. Experimentet med kaninen hade fångat hennes uppmärksamhet i en artikel där Dr Pincus antydde att i framtiden skulle kvinnor kunna frysa in sina ägg och sen befrukta dem när det passade. Greta var 36 år och hade redan bestämt sig för att floppen ”Tvillingarna” skulle bli hennes sista film. Hon hade också sedan länge gett upp idén på att behöva leva med en man och därmed också utgått ifrån att hon skulle förbli barnlös. Dr Pincus förvarade Garbos ägg med löftet att när han löst hemligheten, skulle hennes ägg bli de första i världen som befruktades. Han fortsatte sin forskning ända tills den gick i graven med honom själv 1967.

När Dr Pincus hus genomsöktes vidare upptäcktes en hushållsfrys av märket General Electric i en dold del av husets krypgrund, fortfarande påslagen och på maximal kylning. En styckad hjort och ett stort antal provrör hittades, fyra av dem markerade med initialerna G.G, precis så som det angetts i journalen. Fyndet flyttades snabbt till Massachusetts General Hospital och togs om hand av läkare som efter ett tag kunde konstatera att äggen var i perfekt skick och fullt livsdugliga. Eftersom Greta blev amerikansk medborgare 1951 kunde man tro att äganderätten till äggen var en icke-fråga. Men när Garbos testament granskades igen fick de lite yvigt skrivna raderna, där hon krävde att hennes kropp skulle forslas och begravas i Sverige, en helt ny innebörd. Äggen hörde hemma i Sverige.

Den dåvarande Svenska Alliansregeringen fick, bokstavligt talat, äggen på sitt bord när de flögs hem för förvaring på Karolinska Institutet. Regeringen valde att inte offentliggöra fyndet, eftersom man inte visste vad man skulle göra av det. Göran Hägglund föreslog ett Greta Garbo-museum där en transparent frys med äggen skulle kunna bli museets epicentrum. Dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth höll med om att Garbos ägg var en kulturfråga men såg också den politiska möjligheten. Hon visste att valförlusten var nära förestående och att bara ett mirakel skulle kunna rädda Alliansen kvar vid makten - Greta Garbos ofödda barn. 

Genom hemliga kontakter med Författarförbundet och Dramatikerförbundet började sökandet efter en lämplig man. Tyvärr spred sig ryktet snabbt och en hord självutnämnda kulturmän hörde av sig och höll långa monologer om varför just deras genuppsättningar var mest kompatibla med Garbos. Jan Guillou, Björn Ranelid, Örjan Ramberg och Ulf Lundell stod längst fram i det ledet med öppna gylfar. Även några män ur ätten Sabelskjöld, som ju Greta Garbo var släkt med, menade att de borde få rätten att befrukta Gretas ägg. När någon påpekade att släktskap knappast klassas som en tillgång i befruktningssammanhang, blev de stötta och menade att släktband mellan föräldrar var en självklarhet i deras släkt. Ett antal yngre kulturkvinnor klev också fram och erbjöd sina livmödrar för det befruktade ägget. Många hade med sig rekommendationsbrev från sina gynekologer som intygade vilket förstklassigt fortplantningsorgan de besatt.

När ryktet om Garbos ägg nådde kvällspressen tvingades hela regeringen till krismöte på Harpsund. Fredrik Reinfeldt höll med om att Greta Garbos barn skulle kunna bli den vilseledande manöver han behövde för att dölja att de helt tappat idéer och konfliktvilja. Men han ville inte bidra till kulturelitismen, utan menade att sädfrågan måste avgöras mer demokratiskt. Jan Björklund höll med och föreslog att alla män som ville skulle få bidra och att man sen blandade allas donation i en pumptermos, vilket skapade en kort men intressant diskussion om olika typer av termosar på marknaden. När Erik Ullenhag föreslog att spermier i så fall kunde tas från en befintlig spermabank, blev Annie Lööf förbannad och menade att män som var så fåfänga att de ville sprida sin säd helt utan urskiljning inte borde få skaffa barn alls.

Hela frågan fick sin naturliga lösning när Karolinska Institutet drabbades av ett strömavbrott under en av sprängningarna av det nya sjukhuset. Frysen med Greta Garbos ägg slocknade och det gjorde även drömmen om det perfekta barnet.