Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Copywriter

Copywriter

anders tempelman

Med 25 års erfarenhet som Copywriter och Creative Director är jag användbar inom en mängd kommunikationsområden.

-Analys och strategifrågor.

-Konceptutveckling.

-Utveckla reklamidéer eller branded content.

-Copywriting, artiklar och manus.

Några av mina tidigare uppdragsgivare:

Adressandring
Danmark
Kanal5
Tv8
Swedbank
Ernstyoung
Apple
Tv4
Svt
Statoil
British_airways
Vagverket
Sj
Systembolaget
Alna
Oas
Centerpartiet
Socialdepartementet
Kpa