Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Vem har haft det värst?

anders tempelman

Cry

Nu har jag sett ett par avsnitt av Sommarpratarna på SVT och undrar stillsamt om det finns ett tävlingsmoment i programmet som jag missat? Det verkar bygga på att beskriva sin barndom eller någon annan period i livet som så jobbig som möjligt. Sen antar jag att man mäter distansen mellan svårigheterna man upplevt och den kopiösa framgång man åtnjutit senare i livet. Jag har en känsla av att det kommer bli målfoto på vem som vinner alltihop.