Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Ditt namn är inte ditt kön.

anders tempelman

Gunvald_big

Såhär i svallvågen av HBT-frågor, vill jag slå ett slag för gamla fina svenska namn som helt lyckas omfamna bägge könen. Jag tänker på Åsa-Nisse, Maj-Björn och Lasse-Maja. Kanske får vi en helt ny generation barn som inte belastas av könets dogma från start? Eventuellt kan Gunvald kvala in här också, men det är jag mer osäker på.

Anders Tempelman