Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Toalettbesök i Skåne.

anders tempelman

IMG_0234
Den här uppfordrande skylten sitter på en skånsk vägtoalett och handlar om att man inte ska stå med fötterna på toalettringen när man går på toaletten. Nog för att offentliga toaletter i Sverige är så motbjudande så att man vill skapa ett maximalt avstånd mellan sig själv och toaletten, men att stå på ringen? Skapar inte det andra sorters problem? Halkrisken måste vara överhängande till att börja med. Sen undrar jag hur man gör man med byxorna? Klär man av sig helt för att eliminera risken att gå på toaletten i sina egna kläder och var lägger man i så fall byxorna och underkläderna under tiden? Och, utan att gå in på detaljer, blir inte ett besök som handlar om nr 2 som att släppa en sten från Västerbron? Lägg ihop de här associationerna och jag tror att du, precis som jag, kommer att undvika att stå på ringen framöver.

Anders Tempelman