Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Bevisföremål 1.

anders tempelman

Dsc01127

Det har antytts från flera håll att jag hittat på episoden med de små kalsongerna på Sicilien. Jag känner mig naturligtvis kränkt av de här beskyllningarna och bifogar därför ett bildbevis som för evigt ska tysta de illvilliga röster som ifrågasätter min ärlighet. Jag har lagt en fönsterskrapa bredvid kalsongerna som referensobjekt, för att ge en tydlig bild av hur trånga de faktiskt är.

Anders Tempelman