Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Ansiktsdrag och karaktärsdrag.

anders tempelman

Unknown

Det är fel att dra slutsatser om människors karaktärsdrag baserat på deras fysiska kännetecken. Historien är full att rysliga exempel som lett till rasbiologiska klassifikationer och typologier över brottsliga fysionomier. Om man t ex har ögonen tätt ihop och någonting fåraktigt i blicken, så betyder det bara att ögonen sitter tätt och att blicken är lite ofokuserad. Ingenting mer, ingenting mindre. Vill du bilda dig en uppfattning om andra människors karaktärer, får du lyssna på vad de säger och betrakta vad de gör.

Anders Tempelman