Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Min kvantmekaniska tvättmaskin

anders tempelman

Cern

95% av universum består av en kombination av mörk materia och mörk energi. Det vet man, däremot vet ingen vad den här majoritetsmaterian gör eller fungerar. Mycket pekar på att den bidrar till inflationen, dvs universums expansion. Men hur är fortfarande inte förklarat. Det är bland annat därför den nya partikelacceleratorn i Schweiz byggs. CERN ska stå klar i sommar och hela fysikervärlden står på kö för att få partiklar att krocka planlöst i en hastighet som närmar sig ljusets. Påminner skakande mycket om när jag tvättar hemma i min nya tvättmaskin. Det händer saker där inne som jag inte begriper. Färger förändras, storlekar skiftar, material bryts ned och saker försvinner.

Anders Tempelman