Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Ordval.

anders tempelman

Dsc00894

Följande lapp satt på biljettautomaten i Mörby C igår. Den fungerande automaten (som uppenbarligen lystrar till namnet BA150) befinner sig 1 meter till vänster. Varför skriver man såhär? Blir det mer personligt att ge maskinen ett namn? Är det för att minska risken för att man går till annan maskin, t ex PET-återvinningen? Är det för att inge en känsla av yrkesstolthet och professionalism? Eller är det lapplisans säregna sinne för humor?

Anders Tempelman