Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Universums råttor.

anders tempelman

Forskarvärlden jublar. En ny planet, Gliese 581, har hittats 20,5 ljusår från Jorden. En liten oförstörd pärla med förutsättningar för liv. Är inte det här typiskt? Istället för att städa upp på hemmaplan så letar vi efter en ny planet att köra fullkomligt i botten. Jag ser hur homo-sapiens flyttar från planet till planet i universum och utrotar allt eventuellt liv som fanns där från början. Vi har inte lärt oss någonting, vi förbrukar alla resurser, äter upp allt som rör sig och kanske startar vi ett par religioner som utlöser ett par krig. Sen drar vi vidare och lämnar en rykande soptipp efter oss. Kanske sitter en spröd varelse på Gliese 581 just nu och blickar upp mot natthimlen. Han undrar om han är ensam i universum när han ser ett ljussken närma sig. Han står med öppna armar och strålar när en armada av universums råttor går in för landning. Jag vet inte, är jag negativ nu?

Anders Tempelman