Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

Slem-Göran

anders tempelman

Dagens DN: ”Ett delat ledarskap i socialdemokratin, som i miljöpartiet, ska inte uteslutas” står farbror tjock och säger mellan pelarna på mynthuset (ritade av Olof Tempelman 1783, för övrigt). Vilken härlig ödmjukhet. Jag tror också att det ryms två Carin Jämtin för att fylla ut Görans Perssons byxor, men det är ur en strikt fysisk aspekt. Mannen är komplett galen.

Anders Tempelman