Get in touch

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blogg

kalldusch

anders tempelman

När forskarna pratat om hotet med den globala uppvärmningen, kan det vara så att vi här uppe i norden inte reagerat lika negativt på det som vi borde? Har det tvärtom väckt ett litet hopp, om ett mer livsbejakande klimat för oss här uppe? Mer sol, sova med öppet fönster året runt, varmare hav, lägre elförbrukning och fler middagar utomhus. Vi kanske har tänkt att djurlivet säkert är mer tåligt än vad forskare vet och kanske blir det inte så överhettat kring ekvatorn som de trott. Planeten anpassar sig säkert. Men så kom dråpslaget i helgen. Klimatforskarna har nu en helt ny hypotes som bygger på att när ismassorna på nordpolen smälter, så påverkas golfströmmen, vilket skulle leda till ett ännu kallare klimat här uppe. Inte en grad varmare, inte ett dugg mer medelhavslikt, bara ännu mer svinkallt och ogästvänligt. Känns det inte viktigare än någonsin att minska utsläppen av koldioxid nu?

Anders